Súng bắn bu lông

Súng bắn bu lông 1 inch dài KC 100A

Súng bắn bu lông 1 inch dài KC 100A

* Áp lực hơi:                   8-12.5Kg * Tốc độ ..

4.950.000 VNĐ

Súng bắn bu long 1 inch dài KC 85L

Súng bắn bu long 1 inch dài KC 85L

* Áp lực hơi:                   8-12Kg * Tốc độ kh..

4.000.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1 inch dài KC 918

Súng bắn bu lông 1 inch dài KC 918

* Áp lực hơi:  8-12Kg* Tốc độ không tải:         4000r.p.m* Đầu dài trục : ..

3.400.000 VNĐ

Súng bắn bu long 1 inch dài KC A12L

Súng bắn bu long 1 inch dài KC A12L

* Áp lực hơi:                  8-12Kg * Tốc độ k..

3.800.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn EC 1570N

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn EC 1570N

* Áp lực hơi:                  6-10kg/cm2 * Tốc độ..

3.300.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn KC 681B

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn KC 681B

* Áp lực hơi:             8-10kg/cm2 * Tốc độ không tải:   4..

3.500.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn KC 860

Súng bắn bu lông 1 inch ngắn KC 860

* Áp lực hơi:                8-12kg/cm2 * Tốc độ không ..

3.550.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 2 búa EC 1350N

Súng bắn bu lông 2 búa EC 1350N

* Áp lực hơi:                    6-8kg* Tốc độ khô..

3.000.000 VNĐ

Súng bắn bu lông EC 1800N

Súng bắn bu lông EC 1800N

* Áp lực hơi:                   8-10kg/cm2 * Tốc đ..

3.400.000 VNĐ

Súng bắn bu lông EC 3800N

Súng bắn bu lông EC 3800N

* Áp lực hơi:                    8-12Kg * Tốc..

4.600.000 VNĐ

Súng bắn bu lông KC 2811

Súng bắn bu lông KC 2811

* Áp lực hơi:                   6-8kg/cm2 * Tốc độ..

1.450.000 VNĐ

Súng bắn bu lông KC 3600

Súng bắn bu lông KC 3600

* Áp lực hơi:                  6-8kg/cm2 * Tốc độ ..

1.600.000 VNĐ

Súng bắn bu lông KC 3900

Súng bắn bu lông KC 3900

* Áp lực hơi:                  6-8kg/cm2 * Tốc độ ..

1.800.000 VNĐ

Súng bắn bu lông KC 660

Súng bắn bu lông KC 660

* Áp lực hơi:                    6-8kg  * Tốc..

2.600.000 VNĐ

Súng bắn bu lông KC 681A

Súng bắn bu lông KC 681A

* Áp lực hơi:                   8-10kg/cm2 * Tốc đ..

3.300.000 VNĐ

Hiển thị 1 đến 15 trong 20 (2 Trang)