Tải phần mềm

I. Driver máy cắt

1.Driver máy cắt EH720, EH721, MH721 

2.Driver máy cắt Pro24

3.Driver máy cắt HBC - LH 721

4.Driver máy cắt DC240/DC330

5.Driver máy cắt tự động Z13Pro

6.Driver máy cắt tự động A330 - A13

II.Phần mềm máy cắt

1. Phần mềm arcut2009 (Dùng CD ảo để đọc)

2.Phần mềm cho máy Mimaki

3. Phần mềm tạo CD ảo (Đọc đĩa Arcut2009)

4. Phần mềm Pro-sign ( Dùng cho máy HBC - ART)

******* Phần mềm cài cho HBC thường********

- Pro-sign V5.0 (32 bit) - Pro-sign V5.0 ( 64 bit) 

******* Phần mềm cài cho HBC Seri III ********

- Pro-sign V6.0 (32 bit) - Pro-sign V6.0 ( 64 bit)

5. Phần mềm Cut Tool CDR (dùng cho máy LH - MHCD)

Cut Tool Cdr-9.2.2 (32 bit )  Cut Tool Cdr-9.2.2 (64 bit)

6. Mimaki Firmware Updater Ver1.0

7. Phần mềm SureCutsALot_4_070 ( Dành cho máy Z13Pro)

8. Phần mềm corel 12 - corel x4 - corel x6

III.Hoa văn, Font, Mẫu tem

1.Mẫu hoa văn( bia mộ, tem xe)Không có sản phẩm trong giỏ hàng!